Położnictwo

  • Poradnictwo prekoncepcyjne (przygotowanie do ciąży)
  • Porady w zakresie położnictwa
  • Prowadzenie ciąży fizjologicznej i wysokiego ryzyka
  • Opieka przedporodowa oraz poporodowa
  • Kardiotokografia (KTG)
  • Pełen zakres badań diagnostycznych ( badania laboratoryjne, bakteriologiczne, diagnostyka prenatalna, badania z zakresu autoimmunologicznych zaburzeń płodności) – gabinet współpracuje z  profesjonalnym laboratorium diagnostycznym „Diagnostyka”
  • Współpraca z renomowaną Szkołą Rodzenia „Lidia” i indywidualnymi Położnymi