Nasi lekarze

Specjalista położnictwa i ginekologii
Starszy Asystent
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
SPZOZ w Lublinie
Oddział Położniczy z oddziałem Patologii Ciąży
Ul. Lubartowska 81

Przyjęcia w gabinecie „Donna Vita”
Wtorek 8.00-13.00
Środa 8.00-14.00
Czwartek 8.00-14.00
Piątek 9.00-13.00
Sobota 8.00-13.00

Specjalista położnictwa i ginekologii
Ordynator
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Oddział Ginekologii i Położnictwa

Przyjęcia w gabinecie „Donna Vita”
Poniedziałek 15.00-20.00
Środa 15.00-20.00

Specjalista położnictwa i ginekologii
Kierownik Oddziału
Szpital MSWiA w Lublinie
Oddział Ginekologii

Przyjęcia w gabinecie „Donna Vita”
Wtorek 15.00-20.00
Czwartek 15.00-20.00

Specjalista położnictwa i ginekologii
Specjalista endokrynologii
Specjalista ginekologii enokrynologicznej i rozrodczości
Starszy Asystent
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie
Oddział Ginekologii z pododdziałem Ginekologii Onkologicznej
Ul. Lubartowska 81

Przyjęcia w gabinecie „Donna Vita”
Środa 15.00-20.00
Czwartek 15.00-20.00

Specjalista położnictwa i ginekologii
Starszy Asystent
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Oddział Ginekologii i Położnictwa

Przyjęcia w gabinecie „Donna Vita”
Wtorek 15.00-19.00
Sobota 8.00-12.00

Specjalista położnictwa i ginekologii
Starszy Asystent
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Oddział Ginekologii i Położnictwa
Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi

Przyjęcia w gabinecie „Donna Vita”
Piątek 15.00-19.00
Sobota 9.00-12.00

Specjalista położnictwa i ginekologii
Starszy Asystent
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Oddział Ginekologii i Położnictwa

Przyjęcia w gabinecie „Donna Vita”
Poniedziałek 15.00-17.00

Specjalista położnictwa i ginekologii
Starszy Asystent
SPZOZ w Świdniku
Oddział Położniczo -Ginekologiczny

Poniedziałek 8.00-15.00

Specjalista Położnictwa i Ginekologii
Lekarz kierujący
SPZOZ Nr 1 w Bełżycach

W gabinecie „Donna Vita”
Piątek 8.00-11.00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Oddział Ginekologii i Położnictwa

Przyjęcia w gabinecie „Donna Vita”
Czwartek 15.00-18.00